Tarieven

Bij elke aangeboden activiteit staat de afzonderlijke bijdrage vermeld. De afzonderlijke activiteiten zijn te vinden in de agenda. Bij deze activiteiten staan soms ook aanvullende voorwaarden (ook wel boekingsvoorwaarden) vermeld en deze zijn leidend voor de desbetreffende activiteit. In het aanmeldformulier bij de desbetreffende activiteit zullen we ook vragen om daarmee in te stemmen.


Algemene Voorwaarden

Daar Offline Mindfulness een dochteronderneming is van Citee, zijn de algemene voorwaarden die gelden voor Citee ook van toepassing op Offline Mindfulness. Dit geldt met name voor de bepalingen rond de aansprakelijkheid. Deelnemers aan de diverse mindfulnesstrainingen die worden georganiseerd door Offline Mindfulness doen dit op basis van 100% eigen risico en dienen zelf en inschatting te maken of ze fit genoeg zijn om de mindfulness training en/of wandeling te volbrengen.


Contact met dieren

Offline Mindfulness organiseert ook mindfulness activiteiten waarbij contact wordt gemaakt met dieren. Deelnemers zijn er mee bekend dat dieren die vrij in de natuur rondlopen als zodanig wild moeten worden beschouwd en voorzichtigheid moet worden geboden bij het benaderen van dieren tijdens de mindfulness activiteiten. Deelnemer verplichten zichzelf zich te houden aan de voorschriften die er ter plekke gelden, die staan beschreven bij de ingang van het gebied, die worden gegeven door de schaapsherder, alpacaboer, natuurgids of diens plaatsvervangers. Bij de start van elke mindfulnesstraining ontvangen de deelnemers ook mondeling instructies over het contact met de dieren. Offline Mindfulness is niet aansprakelijk voor vervolgschade die ontstaat uit het contact tussen deelnemer en dier, zie ook artikel 6 van de algemene voorwaarden.


Trainingsmomenten

De aangeboden trainingen gaan door bij een minimaal aantal deelnemers, welke steeds bij elke activiteit vermeld staat. Bij onvoldoende deelnemers wordt het trainingsmoment afgelast en worden deelnemers hierover geïnformeerd door het door hun opgegeven emailadres. 


Deelname en betalings- voorwaarden

Inschrijven voor deelname aan een training kan via e-mail of via het aanmeldformulier bij de desbetreffende activiteit. Bij populaire activiteiten, waar meer vraag is dan dat er plek is, wordt een bijdrage vooraf verzocht. Hierover worden deelnemers geïnformeerd. Bij andere activiteiten kan ter plekke de bijdrage worden voldaan. Bij enkele grotere activiteiten zoals een retraite gelden er aparte boekingsvoorwaarden die bij de aankondiging vermeld staan. Bij annulering van de training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet doorgaan van de training. 


Annuleren

Annulering van deelname aan een trainingsmoment dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig. Bij activiteiten die meerdere dagen duren geldig aanvullende annuleringsvoorwaarden die bij de desbetreffende aankondiging vermeld staan.

Annuleren voor een populaire activiteit (zoals mindfulness met de Alpaca's) kan tot 48 uur van te voren, zodat we de vrijgekomen plek nog kunnen doorgeven aan een andere geïnteresseerde. 

Mocht een training onverhoopt niet doorgaan, dan zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij no-show of afhaken van deelnemers tijdens de trainings momenten, wordt geen compensatie of restitutie verleend.


Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, kunnen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.